Hem

Här kan du läsa om vårt ursprungliga kalkylmodell och programvara - KALAS 1.

.

En kort beskrivning av vad det är och hur vi jobbar med programmet KALAS i HTML

En längre text om programvaran KALAS och hur man kan lägga upp en samhällsekonomisk analys med hjälp av programmet
HTML
eller PDF (som är 8 Mb)

Programmet KALAS-1 i zip-fil. Spara till disk, packa upp och installera - dvs. kör Setup.exe. Användarnamn och password finns i filen Lic.txt som ligger bland installationsfilerna. Denna version användes i en utbildning för Försäkringskassan och det är den som beskrivs i manualen ovan. Vi ger ingen support på denna version. Den är skriven i Delphi och fungerar i Windows åtminstone t.o.m XP.
ZIP

Uppbyggnaden av motsvarande typ av kalkylmodell, men nu i MS Excel, beskrivs i kapitel 10 i "Fyra räknesätt och ett bokslut - handbok i Socioekonomiskt bokslut"
HTML eller PDF

10 karriärer - årskostnader från ett par av våra tidigare arbeten. En Excelfil som du enklast sparar ner till din egen disk.
XLS