Hem

Här finns texter som handlar om hushåll, tidsanvändning, utgifter och miljöproblem. De ligger dels i html-format för att titta på direkt och dels i i Acrobat-format (PDF) så du kan läsa dom i detta format eller ladda ned dem för att läsa senare. Viss formattering, diagram och tabeller blir inte så bra i HTML-versionen.

Datumen efter texterna visar när de är inlagda på hemsidan.Household activities and sustainability - possible uses of potential data (1999-03-20)
HTML eller PDF

Distributional effects of an increase in the Carbon Tax within a partial equilibrium framework - the case of Sweden (1999-03-20)
HTML eller PDF

Ekonomerna och Hushållet - några modeller (1999-03-20)
HTML eller PDF