Mot alla odds

 

Mot alla odds - tillsammans gör vi skillnad i orten (2021) PDF

 

Hässelby Torg

 

Att återerövra det offentliga rummet - Fallet Hässelby Torg och en färdplan för framtiden (2019) PDF

 

Södertälje

 

Vi kan om vi vågar - fallet Södertälje (Sammanfattning) (2019) PDF

Vi kan om vi vågar - fallet Södertälje (2019) PDF

 

Herrgården 2013-2018

 

Droppen som urholkar stenen (2019) PDF

Constant dropping wears away a stone (2019) PDF

 

Tystnaden hos de många

 

Tystnaden hos de många (2018-04-27) PDF

 

Rinkebymiljarden

 

Rinkebymiljarden - en riktigt bra affär (2017-11-30) PDF

 

Rapporter/Material - Orten bortom våldet

 

Orten bortom våldet - Kort (2017-09-10) PDF

Orten bortom våldet - Hela (2017-09-10) PDF